ACCESSORY

محصولات جانبی

تولید و طراحی پنل‌های احضار آسانسور

سیستم محدودسازی رمزی و کارتی تاچ
ریموت
آیفون
برد مبدل
سیستم محدودسازی رمزی و کارتی
رله فن
سیستم محدودسازی تک خروجی و ۱۰ خروجی
تلفن تاچ
کیپد فلزی ۱۰ خروجی